fbpx

domov

To správne riešenie

v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a elektroinštalačných služieb

"Staviame na filozofii, ktorou je dlhodobá spolupráca na úrovni partnerstva. Našim cieľom je poskytnúť partnerom to správne riešenie. Všetky služby ponúkame s vedomím, že kvalita, zodpovedný prístup a vysoká miera integrity je tým správnym riešením, ktorým prinesieme spokojnosť našim partnerom. Portfóliom ponúkaných služieb komplexne zabezpečíme správu Vašich chladiacich, mraziacich alebo klimatizačných zariadení a Vy

získate časovú úsporu, nižšie finančné náklady, rýchlejšie účtovné spracovanie a pohodlnú komunikáciu s jediným dodávateľom."

Naše služby

Montáž a servis

Klimatizácií a vzduchotechniky

Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky. Vypracujeme projekt, navrhneme to správne riešenie pre daný priestor, vykonáme odbornú montáž špičkových zariadení a poradíme, ako správne používať klimatizáciu.Dôkladné

Čistenie

Pravidelným servisom klimatizačných a chladiarenskych zariadení zabezpečíme dlhšiu životnosť a vzduch v priestore bude nielen dostatočne vychladený, ale aj čistý a nezávadný. Údržba a servis prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a zabezpečí vám zdravší a čistejší vzduch.


Odborné

Elektroinštalácie

Poskytujeme kompletné elektroinštalačné práce pre komerčné objekty, polyfunkčné objekty, bytové výstavby, nemocnice, skladové haly, rodinné domy a iné. Odborne posúdime stav nehnuteľnosti, navrhneme alternatívne úsporné riešenia na optimalizáciu projektu. Nasleduje realizácia, pri ktorej pracujeme výhradne kvalitnými a certifikovanými materiálmi.

Revízie

Elektrických
spotrebičov

Revíziou predchádzame neželaným nákladným opravám zariadení a postihom zo strany kontrolných úradov. Čo je dôležité, odhalíme skryté závady, ktoré by inak mohli ohroziť vašu bezpečnosť. Revízie vykonávame podľa STN 331610. Výstupom je revízna správa.

Opravy a údržba

Chladiacích a mraziacích zariadení

Disponujeme celoslovenskou sieťou certifikovaných chladiarov, ktorí odstránia poruchy v čo najkratšom čase, štandardne do 48 hodín. Každý opravár, ktorého vyšleme k poruche, má oprávnenie na servis chladiacej techniky a je registrovaný vo Zväze pre chladiacu a klimatizačnú techniku.


Referencie

KONTAKT a EMAIL

+421 911 713 719

TU NÁS NÁJDETE:

Staviteľská 3
831 04 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

scitoom s.r.o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO: 47 921 102
IČ DPH: SK2024146498
čislo účtu: 4020694917/7500

Okresný súd BA I.; odd: Sro; vložka číslo: 100722/B

ČLENSTVO

SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU Zväz združuje právnické a fyzické osoby činné v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky, podporuje a obhajuje, presadzuje profesné potreby a záujmy svojich členov doma i v zahraničí s cieľom neustáleho podporovania vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj tepelných čerpadiel a podobne.

Copyright © 2020. Všetky práva vyhradené.