fbpx

Na začiatok je potrebná obhliadka

Obhliadka priestoru, kde má byť vaša nová klimatizácia umiestnená, je jeden z najdôležitejších bodov k vašej spokojnosti. Je to základný úkon, od ktorého sa odvíja nielen samotná montáž klimatizácie, kvalita montáže, ale aj celková cena za montáž.
Pri obhliadke si náš zodpovedný technik vypočuje požiadavky zákazníka a po dohode navrhne to správne riešenie, ktoré bude pre vás užívateľsky komfortné, efektívne a technicky realizovateľné.
Počas obhliadky náš technik určí výkon a typ klimatizácie, dohodne spolu so zákazníkom správne miesto umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky. Určí, kadiaľ povedie trasa pre rozvod chladu a spôsob odvodu kondenzu. Technik taktiež zistí, či bude montáž vykonaná ako štandardná, alebo bude potrebné pristúpiť k montáži neštandardne.
Následne, po vykonaní obhliadky a dohody so zákazníkom, zašleme zákazníkovi konkrétnu cenovú ponuku, ktorá obsahuje:
⦁ Cenu a typ klimatizačného zariadenia
⦁ Cenu za montáž
⦁ Cenu za materiál
⦁ V prípade neštandardnej montáže ďalšie položky zistené počas obhliadky

Štandardná montáž klimatizácie

Štandardná montáž klimatizačného zariadenia je taká montáž, kde je celý proces predvídateľný a bude vykonaný v štandardných podmienkach. 

⦁ Prípravu pracovného priestoru
⦁ Montáž vnútornej jednotky
⦁ 1x prieraz steny
⦁ Príprava trasy pre rozvod chladu*, odvod kondenzu, komunikačného a prívodného kábla
⦁ Montáž konzoly na uchytenie vonkajšej jednotky
⦁ Montáž vonkajšej jednotky
⦁ Vákuovanie a skúška tesnosti
⦁ Zapojenie do elektrickej siete
⦁ Skúška funkčnosti a spustenie klimatizácie do prevádzky
⦁ Zaškolenie podľa návodu na obsluhu
⦁ Vystavenie montážneho listu, ktorý slúži ako záručný list
⦁ Uvedenie priestoru do pôvodného stavu (upratanie) 

*Trasa pre rozvod chladu a odvod kondenzu

⦁ Izolovaného Cu potrubia, ktorého rozmery sú odvodené od konkrétneho výkonu klimatizačného zariadenia
⦁ Hadica pre odvod kondenzu z vnútornej jednotky
⦁ Komunikačný kábel 4 alebo 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
⦁ Prívodný kábel pre zapojenie do elektrickej siete,
⦁ Estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia.

Pri štandardnej montáži, ktorej predchádzala obhliadka miesta montáže, sa dohodnutá cena nemení, ak počas montáže zákazník nezmení svoju predstavu (napr. iné miesto umiestnenia jednotky).

⦁ stavebné úpravy, murárske ani maliarske práce (napr. sekanie trasy do tehly, betónu)
⦁ prierazy navyše
⦁ zasekanie kondenzu, zapustenie do odpadu, dodanie zápachovej uzávierky (sifón)
⦁ použitie vysokozdvižnej plošiny
⦁ parkovacie poplatky – podľa miestneho parkovného
⦁ iné, počas montáže zistené skutočnosti, ktoré nebolo možné zistiť počas obhliadky

Neštandardná montáž klimatizácie

Pri neštandardnej montáži sa základný postup práce zhoduje so štandardnou montážou, ale vzhľadom na okolnosti je potrebné voliť iný prístup, resp. ďalšie práce ako napr.:
⦁ montáž vonkajšej jednotky na strechu
⦁ montáž zariadenia v historickej budove
⦁ inštalácia trasy pre rozvod chladu je priveľmi komplikovaná
⦁ montáž čerpadla na odvod kondenzu
⦁ zasekanie trasy do steny,
⦁ použitie vysokozdvižnej plošiny alebo lešenia
⦁ zasekanie trasy do steny,
⦁ iné, montáž komplikujúce situácie
Neštandardné a špecifické práce sú ocenené zvlášť, preto sa konečná cena montáže môže zmeniť aj s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

Pre lepší prehľad si môžete kliknutím nižšie otvoriť jednotlivé príklady montáže spolu s približnou cenovou kalkuláciou.

 • Vonkajšia jednotka je umiestnená na balkóne bytu
 • Trasa pre rozvod chladu vedie cez kuchyňu do chodby (5 bm)
 • Vnútorná jednotka je namontovaná na chodbe nad dverami

Cena montáže:

 • 250 € základná montáž (montáž zariadenia do 5 kW; 3 bm kompletného materiálu pre rozvod chladu a odvod kondenzu; napojenie zariadenia na elektrický rozvod; prieraz v stene; montážny materiál)
 • 50 € kompletný materiál pre rozvod chladu (2bm nad rámec základnej montáže)
 • 24 € konzola na vonkajšiu jednotku / alternatíva podstavec na zem v cene 15 €
 • 40 € ďalší prieraz v stene

Cena montáže spolu: 364 € / alternatíva s podstavcom: 355 €.

Konečná cena za dodávku a montáž klimatizácie:

 K uvedenej cene montáže je potrebné pripočítať aj cenu vybratého klimatizačného zariadenia.

 • Vonkajšia jednotka je umiestnená na balkóne bytu
 • Trasa pre rozvod chladu vedie cez stenu do priľahlej izby (do 3 bm)
 • Vnútorná jednotka je namontovaná cez stenu v izbe

Cena montáže:

 • 250 € základná montáž (montáž zariadenia do 5 kW; 3 bm kompletného materiálu pre rozvod chladu a odvod kondenzu; napojenie zariadenia na elektrický rozvod; prieraz v stene; montážny materiál)
 • 24 € konzola na vonkajšiu jednotku / alternatíva podstavec na zem v cene 15 €

Cena montáže spolu: 294 € / alternatíva 265 €

Konečná cena za dodávku a montáž klimatizácie:

K uvedenej cene montáže je potrebné pripočítať aj cenu vybratého klimatizačného zariadenia.

 • Vonkajšia jednotka je umiestnená pod oknom jednej z izieb
 • Trasa pre rozvod chladu vedie zvnútra pod oknom do rohu steny a hore k vnútorným jednotkám (2x 4 bm)
 • Vnútorná jednotka je namontovaná v rohu miestnosti a druhá oproti cez stenu vo vedľajšej miestnosti

Cena montáže:

 • 250 € základná montáž (montáž zariadenia do 5 kW; 3 bm kompletného materiálu pre rozvod chladu a odvod kondenzu; napojenie zariadenia na elektrický rozvod; prieraz v stene; montážny materiál)
 • 75 € montáž druhej vnútornej jednotky
 • 25 € kompletný materiál na rozvod chladu (1BM)
 • 100 € kompletný materiál na rozvod chladu  pre druhú jednotku (4bm)
 • 24 € konzola na vonkajšiu jednotku / alternatíva podstavec na zem v cene 15 €
 • 40 € ďalší prieraz v stene

Cena montáže spolu: 514 € / alternatíva 505 €

Konečná cena za dodávku a montáž klimatizácie:

K uvedenej cene montáže je potrebné pripočítať aj cenu vybratého klimatizačného zariadenia.

Žiadosť o konzultáciu

KLIMATIZÁCIEKONTAKT a EMAIL

+421 911 713 719

TU NÁS NÁJDETE:

Staviteľská 3
831 04 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

scitoom s.r.o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO: 47 921 102
IČ DPH: SK2024146498
čislo účtu: 4020694917/7500

Okresný súd BA I.; odd: Sro; vložka číslo: 100722/B

ČLENSTVO

SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU Zväz združuje právnické a fyzické osoby činné v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky, podporuje a obhajuje, presadzuje profesné potreby a záujmy svojich členov doma i v zahraničí s cieľom neustáleho podporovania vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj tepelných čerpadiel a podobne.

Copyright © 2020. Všetky práva vyhradené.